அமுதம் தமிழ் மாத இதழ்

சந்தா விபரம்இதழ் ரூ
தனி இதழ் 10
ஒரு வருடம் 120
ஆயுள் சந்தா 2,500
வெளிநாடு ஒரு வருடம் 750
புரவலர் சந்தா 10,000

சந்தா அனுப்புபவர்கள் MO, DD, Cheque மூலம் அனுப்பும்போது G.Aldrin Britto என்ற பெயருக்கு அனுப்பவும்…

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

G.A.Britto, Editor,

519 (O.No.73), Christu Nager,

Nagercoil 629003, TN.